ČÍNSKY   HOROSKOP

 

Potkan

1936

1948

1960

1972

1984

1996

Byvol

1937

1949

1961

1973

1985

1997

Tiger

1938

1950

1962

1974

1986

1998

Zajac

1939

1951

1963

1975

1987

1999

Drak

1940

1952

1964

1976

1988

2000

Had

1941

1953

1965

1977

1989

2001

Kôň

1942

1954

1966

1978

1990

2002

Koza

1943

1955

1967

1979

1991

2003

Opica

1944

1956

1968

1980

1992

2004

Kohút

1945

1957

1969

1981

1993

2005

Pes

1946

1958

1970

1982

1994

2006

Prasa

1947

1959

1971

1983

1995

2007

 

 

Potkan

Sila: Jang (pozitívna) Dobré spojenie: Myš, Zajac, Drak, Had, Kôň, Opica, Kohút, Pes. Nebezpečné spojenia: Byvol, Tiger, Koza

Priaznivé čísla: 1, 4, 5, 10, 11, 14, 41, 45, 51, 54

Silnou stránkou ľudí narodených pod vplyvom tohoto znamenia je využívanie vlastnej prirodzenosti a pôvabu. Ich úspech je v improvizácii. Vždy by sa mali snažiť využiť výhody prvého dojmu a získať, čo sa len dá. Základným charakteristickým rysom Potkana je predovšetkým veľká zvedavosť. Potrebuje byť neustále v centre diania. Nemá zmysel potkana držať doma. Akékoľvek obmedzovania alebo zajatie nesie veľmi ťažko. Potkany sú ľudia, ktorí zo všetkých najlepšie znášajú stres, potrebujú ho. Je nesmierne šťastný, keď nájde niečo užitočné a za žiadnu cenu si to nenechá zobrať. V boji využíva svoju múdrosť, dokáže intrigovať a uchýliť sa ku klamstvu. Majú veľa známych, ale veľmi málo priateľov, na ktorých sa môžu spoľahnúť . Za svoj nahromadený majetok si kupujú lásku a priateľstvo druhých. Potkan nikdy nežije v nedostatku, má úžasné organizačné schopnosti a známosti. Úspešný je v každom povolaní, kde môže uplatniť svoju výrečnosť a prefíkanosť . Slabinou Potkana je túžba po veľkej láske. Je však veľmi ťažké si takéhoto človeka získať. Potkan je činorodý do vysokého veku.

 

Byvol

Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenie: Zajac, Drak, Had, Opica, Kohút, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Potkan, Tiger, Kôň, Koza

Priaznivé čísla: 1, 3, 5, 12, 15, 33, 35, 51, 53

Najviac typickým znakom tohoto znamenia je síce pomalosť a rozvážnosť, zato však nesmierna výdrž, húževnatosť a fyzická sila. Títo ľudia sa posúvajú dopredu síce veľmi pomaly a kľudne, ale vytrvale a s nádejou. Byvol je aktívny vždy a všade, je v neustálom strehu, všetko sleduje, nič mu neunikne. Vždy mu treba dať čas aby sa rozhodol, nikdy na Byvola netlačte. Veľmi mu záleží na svojej rodine a tiež ju dokáže brániť celou svojou obrovskou silou. Muž Byvol býva ozajstným ochrancom a matka Byvol húževnatou matkou. Ľudia narodení pod vplyvom tohto znamenia bývajú obdarení veľkou zdatnosťou, patria medzi najčestnejších ľudí. Cez svoju konzervatívnosť dokážu byť moderní. Byvol si však vyberá len to, čo mu vyhovuje. Vie sa obliekať moderne, ale musí sa cítiť v takomto oblečení dobre. Všetko, čo robí je solídne, dôstojné a vyrovnané. V partnerstve je Byvol verný a pozorný, silnou stránkou je múdrosť a pre tú si ho ostatní cenia. Byvola je treba brať takého, aký je. Nesnažte sa ho prerobiť, nikdy mu neklamte, tvrdá pravda je pre neho prijateľnejšia, ako lož, faloš a pretvárka. Je to človek, ktorý je schopný veľkého rešpektu voči nadriadeným a obdivu voči tým, ktorí v živote niečo dokázali, na druhej strane je nesmierne prísny nielen k sebe, ale aj ku svojmu okoliu.

Tiger

Sila: Jang (pozitívna).Dobré spojenia: Zajac, Drak, Kôň, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Had, Koza, Opica, Kohút

Priaznivé čísla: 4, 5, 7, 9, 13, 34, 44, 45, 54

Týchto ľudí spoznáte na prví pohľad podľa toho, že sú síce elegantní a impozantní, obdarení značným kúzlom osobnosti. Sú to typický dravci a pri stretnutí s nimi mnohým naskakuje husia koža. Orientálci popisujú Tigra veľmi výstižne týmito slovami : "Tiger sa nehladká, ten sa obdivuje. A pamätaj si že, aj keď spokojne zavrčí, je to pred útokom." tiger nie  je schopný vychádzať takmer zo žiadnym znamením, sú to lovci, ktorí potrebujú svoje teritórium a neznesú v ňom žiadneho soka. Zajac si s ním dokáže poradiť, pretože je múdry a dobre si uvedomuje, že si Tigra nesmie pripustiť k telu. Oslniť Tigra dokáže len Drak, na ktorého povestný dravec hľadí s posvätnou úctou a obdivom. Keď Tiger chce, vie na druhých zapôsobiť sympaticky. Túži, aby ho druhí obdivovali, a preto sa stará o svoj vzhľad. Sláva mu dokáže rýchlo vstúpiť do hlavy, ľahko sa stane namysleným a arogantným. Jeho veľkou prednosťou je schopnosť konkurovať a útočiť. Okamžite sa vrhá do práce, nezľakne sa žiadneho šéfa, Dravca nezaprie ani v partnerstve. Neustále túži prenasledovať, loviť a získavať. Pokiaľ má Tiger zotrvať vo vzťahu, musí byť v neustálom napätí.

Zajac

Sila: Jin (negatívna).Dobre spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Pes, Nebezpečné spojenia: Kohút

Priaznivé čísla: 1, 3, 5, 9, 15, 19, 35

Najtypickejšími vlastnosťami Zajaca je nesmierna vnímavosť, citlivosť a vynikajúca intuícia, ktorá mu dáva vycítiť nebezpečie na diaľku. Touto schopnosťou oplýva vo všetkých oblastiach, Zajac má výborný odhad na ľudí, nevyhýba sa im, chodí do spoločnosti. Vie sa jemne a nenápadne votrieť do priazne druhého, rýchlo rozpozná slabinu druhého a dokáže ju využiť vo svoj prospech. Zajac je rodený diplomat a väčšinou sa znesie s každým znamením, len Kohút ho dráždi svojou namyslenosťou a Zajac si tu a tam neodpustí ironickú poznámku.Zajac sa niekedy rád túla, miluje samotu a často máva tajomstvá. Potrebuje však mať pocit bezpečia a stráži si svoje súkromie. Zajac nemá v láske večierky, oslavy a návštevy vo svojom byte. Nedokáže odpúšťať. Stačí mu málo, aby sa láska až za hrob premenila v strašnú nenávisť. Zajac sa rád miluje a mazná – nerobí to príliš často, ale zato kvalitne. Má rád svoje deti, s ktorými sa rad hrá. Dokáže v pravej chvíli poradiť a povzbudiť. Títo ľudia sa dožívajú pomerne vysokého veku.

Drak

Sila: Jang (pozitívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Opica, Kohút, Prasa. Nebezpečné spojenia: Pes

Priaznivé čísla: 3, 4, 5, 6, 15, 21, 34, 35, 36, 45

Drak je symbol mimoriadnej krásy, hrdosti, veľkej moci a sily. Drak je vždy niečím jedinečný. Typickými vlastnosťami človeka Draka sú veľká energia a sila, hrdosť a čestnosť. Neuchyľuje sa k intrigám, je si isrý svojej sily a bojuje teda priamo. Lož a pretvárka sa mu priečia, tak isto ako ohováranie. Draci sú veľkorysí a tolerantní, dokážu odpúšťať chyby, poklesky druhých. Nie sú pomstychtivý, občas bývajú netaktní a dokážu uraziť alebo ublížiť. Drak je obrovský pracant, do každej práce sa dokáže vrhnúť doslova po hlave, práca mu ide rýchle od ruky a svojimi výsledkami sú vždy všetci spokojný. Problém je ten, že sa ľahko dá ovplyvniť slávou. Drak dokáže byť veľmi tvrdohlavý a vznetlivý, čím si môže veľa krát spôsobiť nemalé problémy.Dokáže byť úspešný v každom povolaní, jeho nejväčším problémom však je, že často sám seba opije vlastnou slávou, nahovára si, že je slávny a úspešný ešte dlho potom, čo to nie je pravda. Drak je individualista, pracuje neúnavne na svojom pracovnom postupe. V partnerských vzťahoch máva Drak väčšinou úspech. Neovplýva veľkou vernosťou.

Had

Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Zajac, Drak, Had, Kôň, Opica, Kohút, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Tiger

Priaznivé čísla: 1, 2, 4, 6, 13, 24, 42, 46

Had býva spájaný predovšetkým s veľkou múdrosťou a filozofickým pohľadom na svet, niekedy tiež zo schopnosťou intrigovať a manipulovať s ľuďmi. Má vynikajúcu intuíciu a predovšetkým trpezlivosť, dokáže neúnavne čakať na svoju korisť, tvári sa nezaujato a môže niekedy dokonca budiť dojem, že spí. Had však nikdy neprestáva sledovať všetko čo sa okolo neho deje a čaká na svoju korisť. Pokiaľ sa dostanete do hádky s Hadom , používajte také isté praktiky ako on - klam a faloš. Had je obdarený veľkým kúzlom osobnosti a neodolateľným pohľadom, dokáže sa votrieť do priazne iných a často využíva svojho šarmu, aby dosiahol svoje. Dokáže byť prívetivý a pomáhať druhým, vždy však tak trochu premýšľa o tom, aký prospech by zo svojej dobroty mohol mať. Had môže výborne vyniknúť vo všetkých povolaniach, kde sú potrebné jeho typické vlastnosti - najväčšie úspechy by mohol mať ako politik, filozof, rečník alebo podnikateľ. Dokáže sa rýchlo rozhodovať a jeho hlavnou taktikou pri jednaniach s ľuďmi je nenápadné sa dostať do ich priazne. V partnerských vzťahoch si Had úžasne pohráva so svojím partnerom a dokáže si ho obmotať okolo prsta. Hady sa neradi vzdávajú svojej koristi. Potrebujú chváliť a povzbudzovať, to je pre nich dobrá motivácia k akejkoľvek činnosti.

Kôň

Sila: Jang (pozitívna). Dobré spojenia: Potkan, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Byvol

Priaznivé čísla: 1, 3, 4, 8, 13, 14, 41, 43

Najtypickejšie vlastnosti tohoto znamenia sú elegancia a noblesa. Kôň vyžaduje dokonalú starostlivosť, dokáže byť zato veľmi vďačný. K takému človeku sa potom Kôň pripúta, je verný a spoľahlivý. Ďalšou jeho charakteristickou vlastnosťou je neustály kľud, neposednosť a pohyb. Nedokáže sedieť na mieste, väčšinou je v neustálom pokluse. Kôň býva taktiež nesmierne inteligentný, chápavý a bystrý, dokáže sa dovtípiť pointy ďaleko skôr než ostatní. Je snaživý a dokáže byť okúzľujúci. K negatívnym rysom Koňa patrí neprajnosť, agresivita, pokiaľ necíti pevnú ruku, ľahko a rýchlo zdivočie, potom je nahnevaný, mrzutý, tvrdohlavý. Dokáže okolo seba doslova kopať.Človek Kôň má uhladené a noblesné chovanie a veľmi dobrý vkus. Je veľmi rád obdivovaný a preto vyhľadáva a miluje všetky príležitosti, kde sa môže predvádzať. Problémom Koňa je jeho netrpezlivosť, ktorá mu dokáže narobiť veľa problémov. Dokáže znášať konkurenčný boj, berie ho ako hru, ako šport, ako dostihy, je spokojný, keď má s kým súťažiť. V partnerských vzťahoch sa prejavuje čestne.

Koza

Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenia: Zajac, Kôň, Koza, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Kohút

Priaznivé čísla: 3, 4, 5, 12, 34, 45, 54

Charakteristickým znakom tohoto znamenia je miernosť, poslušnosť a láskavosť. Slabina a niekedy prednosť je neustála nespokojnosť so všetkým. Koza je znamenie, ktoré je najmenej samostatné, pokiaľ je odkázaná sama na seba, prepadá beznádeji, strachu a celkovej panike, začína zmätkovať. Koza je veľmi pripútaná na svoj domov, na svoje miesto, kde by vydržala celý svoj život sedieť či ležať. O dianie vo svete alebo o dobrodružstvá sa príliš nezaujíma, má rada svoje pohodlie a bezpečie, všetko robí v kľude a pohode, v žiadnom prípade by sa za niečím nehnala a o niečo s niekým nebojovala. Jediné, čo ju dokáže vyprovokovať k útoku, je ohrozenie jej domova, detí alebo majetku.Koza je pre opačné pohlavie značne príťažlivá svojou krásou, ale hlavne láskavosťou, dobrotou a spoľahlivosťou. Je vynikajúca hostiteľka, vie navodiť dobrú náladu, vyžaruje z nej pohoda, láska a prítulnosť, partnerské vzťahy s Kozou bývajú naozaj pevné, solídne a hlboké. Žena Koza dokáže byť vynikajúcou milenkou i matkou, muž Koza je milý a pozorný. Má taktiež svoju zápornú vlastnosť, a to je jej značná náladovosť, ktorú dokáže prenášať na svoje okolie. Každú chvíľu má inú náladu, býva ufňukaná a myslí skôr pesimisticky. V práci je Koza spoľahlivá a pracovitá, často však zostáva po celý život na rovnakom pracovnom mieste, pretože výraznejšie netúži po kariére.

Opica

Sila: Jang (pozitívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Zajac, Drak, Had, Opica, Prasa. Nebezpečné spojenia: Tiger, Kohút

Priaznivé čísla: 3, 4, 5, 7, 16, 23, 34, 45, 54

Opica je v neustálom pohybe, má veľkú energiu, je nadšená a srší optimizmom. Človek Opica má neustále dobrú náladu, rád žartuje, smeje sa, je rodený bavič s veľkými komediálnymi vlohami. Opica dokáže perfektne improvizovať a svojím temperamentom strhnúť celé svoje okolie. Niekedy môže byť tiež dosť nafúkaná a domýšľavá.Je značne zvedavá. Ku všetkému, čo ju zaujme, okamžite pribehne, aby to preskúmala. Kvôli tejto vlastnosti máva väčšinou prehľad o tom, čo sa kde šuchne, rada pretriasa a roznáša rôzne novinky. Za svojím cieľom postupuje Opica veľmi obratne, vždy s veľkým humbukom a nesmiernou show, aby o nej všetci vedeli. Človeka narodeného v tomto znamení rozhodne neprehliadnete, je ho všade plno.Opica, pokiaľ je k tomu dohnaná, je schopná použiť rôznych nepoctivostí alebo výmyslov, dokonca i klamstiev k tomu, aby si zachránila kožu alebo získala niečo, o čo veľmi usiluje.V zamestnaní je schopná dosiahnuť úspechov v podstate všade. Opica v partnerských vzťahoch dlho nevydrží, má rada zmenu a veselý bezstarostný život, vyberá si partnerov skôr pre pobavenie.

Kohút

Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Drak, Had Nebezpečné spojenia: Tiger, Zajac, Koza, Opica, Kohút, Pes

Priaznivé čísla: 1, 5, 6, 12, 15, 16, 24, 51

Najtypickejšou vlastnosťou tohoto znamenia je veľká hrdosť a túžba všade sa ukazovať, predvádzať. Človek Kohút je šťastný, keď na seba dokáže upútať pozornosť celého okolia, rád na ostatných pozerá zvrchu. Ďalšou jeho naozaj typickou vlastnosťou je suverénnosť. Najradšej sa predvádza pred opačným pohlavím. Kohút vie byť aj bojovný, vždy dokáže prekvapiť svojou dravosťou a bezohľadnosťou, akou dokáže ísť za svojím cieľom. Vystupuje vždy veľmi sebavedome, býva v skutočnosti dosť opatrný. Kohút má však tak, ako každé znamenie, veľa dobrých vlastností. Má veľmi triezvy a zdravý postoj k majetku a peniazom. nedopustí, aby mu financie diktovali, ako sa bude chovať alebo čo bude robiť vo svojom živote. Peniaze dokáže zarobiť, ale vie ich aj veľmi premyslene a rozumne investovať. Dokáže mať dobré srdce a byť láskavý a milý k tým, ktorých má rád. Ku každému, kto si Kohúta získa dokáže byť neskonale milý, veľa pre nich obetovať a rozdeliť sa s ním o posledné peniaze. Pokiaľ sa však v takomto človeku sklame, prejaví sa pravá kohútia desivosť. V práci zvykne byť Kohút úspešný takmer vo všetkom, do čoho sa pustí.

Pes

Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenia: Potkan, Byvol, Tiger, Zajac, Had, Kôň, Koza, Pes, Prasa. Nebezpečné spojenia: Drak, Kohút

Priaznivé čísla: 1, 4, 5, 9, 10, 14, 19, 28, 30, 41, 45, 54

Charakteristickým rysom tohoto znamenia je veľká pracovitosť, húževnatosť, uzavretosť a kritickosť voči všetkým a všetkému. Veľmi nerád kohokoľvek púšťa k svojmu srdcu, je veľmi nedôverčivý. Za to, koho má Pes rád, sa dokáže byť do roztrhania tela, je verný a čestný, nemá rád ohováranie, neznáša intrigy a vždy dokáže oceniť čestného a inteligentného protivníka, dokáže byť veľkorysý. Pes potrebuje mať vždy svojho pána, ktorý je jeho motiváciou a inšpiráciou k akejkoľvek činnosti. Veľmi dobre znáša dominantného partnera. Pes je jeden z najlepších partnerov, nevyvoláva žiadne nepodstatné a plytké konflikty. Stačí mu láskavé slovo, aby sa vrhol do ďalších aktivít pre svojho milovaného pána, nepotrebuje výrazný finančný zisk, pre neho je najdôležitejšie ocenenie najbližších. Pes veľmi ťažko znáša nedocenenie svojej snahy, kritiku a nespravodlivosť, to sa väčšinou uzavrie sám do seba a stiahne sa. Potom je naozaj veľmi ťažké nájsť k nemu stratenú cestu, väčšinou veľmi ťažko prijíma ospravedlnenia, v takých chvíľach nechce nikoho vidieť a s nikým hovoriť. V práci je výkonný, poctivý a čestný. Dokáže sa obetovať pre druhých, často si berie na svoje plecia prácu druhých, aby vylepšil renomé firmy alebo pomohol kolegom. V kolektíve býva obľúbený, pretože je veľmi poslušný. Pes je obdarený dobrým orientačným zmyslom a ľudia narodení v tomto znamení majú dobrú intuíciu a odhad na klientov a obchodné transakcie.

Prasa

Sila: Jin (negatívna).Dobré spojenia: Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Pes. Nebezpečné spojenia: Prasa

Priaznivé čísla: 1, 3, 4, 5, 8, 16, 18, 34, 41, 48

Najtypickejším znakom Prasaťa je veľká pracovitosť, vysoká inteligencia, nemalý umelecký talent a veľmi dobré srdce, ktoré občas niekto využije vo svoj prospech. Prasa je plachý a nesmierne citlivý tvor, skôr sa drží v ústraní, než aby sa presadzoval alebo bojoval za svoju kariéru. Človek Prasa takmer nikdy neútočí, nieje agresívny, nerád sa háda a nevyvoláva konflikty. V práci je obdarený veľkou pracovnou výkonnosťou. Prasa sa nedá ľahko rozrušiť, ale pokiaľ sa to niekomu podarí , potom je lepšie mu okamžite zmiznúť z jeho očí. Miluje pravdu, pravdou je priamo posadnutý. Nič ho nezraní viac než lož, ktorá ho dokáže vždy rozrušiť do nepríčetnosti. Má nadovšetko rád svoju rodinu a deti, pre nich dokáže spraviť a obetovať veľmi veľa. Prasa je od prírody diplomat, čo dokáže oceniť jeho nadriadení. Má obrovský zmysel pre humor, dokáže sa predovšetkým smiať sám sebe a robiť si sám zo seba srandu.

 

TOPlist