Úplné základy symboliky tela

pohľad na neho z niekoľkých strán:

1) Zadná strana tela

2) Predná strana tela

3) Ľavá polovica tela

4) Pravá polovica tela

5) Dolná polovica tela (deliaca línia je začiatok rebier)

6) Horná polovica tela

7) Stredové nepárové orgány

1. ZADNÁ STRANA TELA

Zadná strana tela je naša minulosť. Je to symbolická kronika života, pamäť všetkého doposiaľ prežitého a neukončeného. Vzadu sídli odpoveď na otázku, kto sme teraz, na čo máme a na čo ne.

Celá zadná strana tela mapuje našu dávnu i nedávnu minulosť od počatia, prenatálneho obdobia, pôrodu, detstva až po súčasnosť. Osou našej minulosti je chrbtica. Jej tvar zahrňuje vzorec harmonizácie a vyváženosti „životných nádychov“ (kyfózy), teda obdobie, keď máme naberať informácie a učiť sa od skúsených majstrov, a „životných výdychov“ (lordózy), teda obdobia, keď sa vedieť predať, stať sa individualitami, vymedziť sa tým, čím sa líšime od ostatných, a stať sa majstrami pre druhých.

Kľúčovým miestom na chrbtici je C7 – siedmi krčný stavec, ktorý symbolizuje náš súčasný okamih „tu a teraz“, teda to, ako vykrývame to, čo chceme tým, čo skutočne môžeme a čo si dovoľujeme. Dá sa povedať, že čím je bolesť a problém od hlavy nižšie, tým rannejších tém sa bolesť týka. Pri bolestiach v chrbte je nutné sa zaoberať príslušnými témami - okolnosťami počatia, tehotenstva, pôrodu, atmosférou v materskej rodine, našou roľou v nej, výchovnými a duchovnými vzorcami našich rodičov atd. Veľkú roľu v tom hrá očakávanie našich rodičov voči nám, naše pohlavie a znamenie, počet súrodencov vč. potratov a ich časový rozostup, poradie narodenia detí, skladba znamení a živlov v materskej rodine.

Chrbtica bližšie (postupujeme odspodu nahor, pretože všetko začína dole pri zemi a potom rastie nahor k nebesiam):

§  Kostrč … riešte okolnosti a hlavne emócie okolo vášho počatia. Je v nich ukrytá odpoveď, prečo sa vám celoživotne nedarí, prečo neprijímate život ako taký, prečo tu na tejto planéte nie ste radi a myslíte si, že ste z inej planéty, kde je lepšie. Dôsledkom tohto neprijatia môže byť neplodnosť - nechcieť mať tu s týmto svetom nič spoločného ani v podobe potomka. Čo by ste mu dali, keď je to tu celé fuj?! Nájdite odpovede a riešte tému, ukrýva sa vo vašej kostrči, v jej tvare a energetike!.

§  Krížová kosť (S) … okolnosti tehotenstva a pôrodu. Riešte tému vašej bezbrannosti a naivnej dôvere k ľuďom - vašim zastupujúcim osobám (rodičom, právnikom, trénerom, učiteľkám atd.), pretože sa vo vašom živote kedysi jednalo o vás bez vás a nedopadlo to veľmi dobre. Dnes sa to prejavuje napr. v nedôvere servisným strediskám, autoservisom, remeselníkom, stavebným firmám, finančným poradcom, súdom pri pojednávaniach o vašich veciach, o vašich deťoch, vašom majetku, vašej vine a treste. Hľadajte odpovede a riešenia vo vašej krížovej kosti.

§  SI skĺbenie … okolnosti odpojenia sa a osamostatnenia od matky, hľadanie nezávislosti a vlastných zdrojov obživy, pochvaly a zmysluplnosti. Riešte otázky nového pomenovania, čo skutočne vlastníte, čo ovládate a či sa na tom nedá postaviť nová budúcnosť, napr. inak, s niekým iným. Prestaňte sa ohliadať na to, čo by na vás a na to povedala matka, otec, manžel, šéf, vaše deti, štátne inštitúcie. Riešenie nájdete vo vašom SI skĺbení, mieste s najhustejšou podkožnou nervovou sieťou, ktoré si vyžaduje ochrannú a podpornú ruku niekoho blízkeho, kto vás chápe a pozná.

§  Bedrová chrbtica (L) … umenie presadenia sa, uplatňovania slov „ja“ a „moje“ bez strachu, umenie zvládať dôsledne svoje povinnosti a zodpovednosť, umenie definovať a rozdeliť role v našich projektoch. Pri bolestiach v bedrách prestaňte páchať dobro a túžiť sa niekomu zapáčiť, stihnúť termíny na úkor zdravia a rodiny, atd. Neriešte nič za druhých, naučte ich zodpovednosti za ich veci. Hľaďte si iba svojho. Na druhú stranu i z lenivosti a nevyužitosti vašej osobnosti vás môžu veľmi bolieť bedrá, pretože nie ste nikomu ničím užitoční, ani nie ste zaujímaví a vy o tom veľmi dobre viete, ale nič s tým stále nerobíte. Odpovede a riešenie nájdete vo vašej bedrovej chrbtici.

§  Z bedrovej chrbtice je veľmi dôležitý stavec L5 … je to prví a najväčší stavec nad pevnou krížovou kosťou, ktorý má vlastné platničky, teda vlastnú vôľu a rozhodovanie. Tento stavec súvisí so správnym načasovaním pre Prví krok k realizácii plánu. Môžete si toho veľmi plánovať v hlave, ale nikdy pre to neurobiť prví krok. A potom vás začnú bolieť "kríže" alebo "platničky". Umenie správneho načasovania je jedno z najmocnejších umení tela a ukážka jeho zladenosti s mysľou a dušou.

§  Hrudná chrbtica (Th) … spätná väzba, načúvanie, odpočinok, čas sám pre seba. Keď už som o niečom prehovoril, musím nechať druhú stranu na to reagovať, nenútiť do reakcie, ktorú očakávam, neskákať do reči, nedovysvetlovávať, čo som už raz povedal, ale vypočuť jej pohľad na vec. Vyjadruje naše umenie zistiť o druhej strane pomocou aktívneho záujmu a otázok, v čom je dobrá pre naše témy či projekty. Pokiaľ o druhú stranu nemáme záujem, nie sme schopní diskuzie s ňou ani prijať jej konštruktívnu kritiku, ba ani konštruktívnu pochvalu. Hrudná chrbtica je najdlhšia časť chrbtice. Tým symbolizuje potrebu sústrediť sa na umenie vytvárať v sebe priestor pre zdieľanie iných názorov než svojich, pre spoločné nadšenie, pokiaľ k sebe nájdete s druhou stranou cestu a rozhodnete sa ísť chvíľu rovnakým smerom.

§  Na hrudnej chrbtici sú pre vás 2 dôležité miesta: 1) Prechod Th12/L1 (prechod hrudnej/bedrovej) … umenie vo vymedzenom čase povedať všetko podstatné a zmĺknuť v pravý čas, nevracať sa k vlastnej reči, nedovysvetlovávať, neskákať druhým v ich vymedzenom čase do reči, nestrhávať na sebe pozornosť. 2) Úsek Th1 – Th5 (medzilopatková časť hrudnej chrbtice) … umenie vnímať, čo máme spoločné a čo má cenu rozvíjať ďalej. Nehľadať to, čo nás rozdeľuje a rozpája. Cieľom je naučiť sa druhých zapájať do našich tém a projektov s tým, v čom sú oni dobrí a istí v kramflekoch.

§  Krčná chrbtica (C) … umenie produkovať v sebe také témy či projekty, ktoré v sebe už prvoplánovo zahrňujú spojovanie sa s druhými ľuďmi, rodinou, priateľmi alebo kolegami za účelom vyššieho princípu zisku, prospešnosti, vzdelania, zábavy, poučenia atd. Život má byť farebný, tečúci furt ďalej a tvorivý, nie jedna veľká stagnácia, ustrašenosť, sebaobetovanie, drina a povinnosti. Pozrite sa na váš život vy, kto mávate pravidelné migrény.

2. PŘEDNÍ STRANA TĚLA

Predná strana tela symbolicky vyjadruje naši blízkou i vzdialenú budúcnosť, o čom snívame, čo si predstavujeme blízko i ďaleko dopredu, čo si plánujeme a aké k tomu máme reálne možnosti teraz a tu, kto sme a za koho sa práve považujeme. To všetko v nás nám utvára vedomie o roli, akú hráme teraz, a v akej sa chceme vnímať neskôr, do akej chceme vyrásť.

Osou našej budúcnosti je hrudná kosť, ktorá na rozdiel od chrbtice nie je zďaleka taká dlhá ani nie je nijako spojená s našou panvou, zdrojom fyzického života. Úžasný symbol, čo hovoríte? S čím je teda spojená? Áno, správne! S našou druhou zložkou osobnosti, teda s duchovným životom. Ako by nám to malo ukázať, že naša vedomá duchovná budúcnosť nie je samozrejmosťou od narodenia. To až v bruchu si spracujeme sami seba v materskej rodine, v majetku, v hmote, až si nájdeme svoje miesto vo vzťahoch a dôjdeme k pevným životným zásadám, ktoré si budeme schopní pred druhými a Bohom obhájiť (svojim žalúdkom), Až potom sa v bruchu dostaneme až do miest Solarneho plexu a nájdeme tam začiatok pomyselného duchovného rebríka do neba k naplneniu nášho životného poslania, teda našu hrudnú kosť.

Hrudná kosť začína až nad mäkkým priestorom brucha. Brucho je naším duchovným centrom a tréningovým táborom, ktorý nemôže naplno fungovať a dodávať duchovnú silu/Svetlo, pokiaľ nám čokoľvek menej či viac ešte sťahuje žalúdok a zakysľuje nás. So sťaženým žalúdkom sa nedá nebo začať hľadať ani vytvárať tu na Zemi.

V bruchu sa odohráva naša vnútorná realita, súčasnosť a rozhodovanie, ako budeme reagovať na vonkajší svet. Opäť sa dá tvrdiť, že čím je bolesť na prednej strane od hlavy nižšie, tým základnejšej témy zdrojov, slobody a nezávislosti na druhých sa týka. Tým hlbšie budeme musieť pátrať v našich pilieroch.

Podrobnejšie k jednotlivým orgánom prednej strany tela dôjdeme v samostatných článkoch.

3. LEVÁ STRANA TĚLA (VŠE OD PÁTEŘE VLEVO VČ. VNITŘNÍCH ORGÁNŮ, STRANA SRDCE)

Ľavá strana tela je symbolicky spojená s naším ženským elementom/polaritou, teda s lonom a delohou čoby miestom našej najvyššej intimity a zrodu nového dokonalého života bez potreby neskorších upgradov. Táto strana súvisí s témou tajomstva, ticha, lásky a úcty k životu, citlivosti, empatie a súcitu, intuície, nádeje, podporovanie života, prijatie a rešpektovanie jeho rytmu, kolobehu zrodu a smrti, vyznávania Fénixovho princípu zrodenia, túžby po mieri, jednoduchosti a slobode.

Ženský element/polarita v nás za všetkých okolností hľadá svoj najvyšší vzor - Bohyni Matku Gaiu a jej božské aspekty.

4. PRAVÁ STRANA TĚLA (VŠE OD PÁTEŘE VPRAVO VČ. VNITŘNÍCH ORGÁNŮ, STRANA JÁTRY)

Pravá strana tela je spojená s naším mužským elementom/polaritou, teda s chladnou logikou, kalkulom, stratégickosťou, konečnosťou, plánovaním, rozdeľovaním do etáp, rešpektovaním princípu smrti a ukončovania, terminovania. Mužská polarita v nás sa vzhliada v témach cti, morálky, etiky, zodpovednosti, rytierstve, kázne, poriadku, kontroly, panovania nad situáciou, sústredenej moci v rukách toho najlepšieho z nás jednotlivca, sebadisciplíny, vytrvalosti, súťaživosti, kariéry, peňazí, vojny o územia a zdroje, ochrany slabších a zverených.

Mužská polarita v nás sa túži stáť legendou. Za všetkých okolností hľadá svoj najvyšší vzor Boha – rytiera, kráľa Artuša vč. jeho Kamelotu. Snaží sa prejavovať jeho aspekty.

5. DOLNÍ POLOVINA TĚLA (DĚLÍCÍ ČÁRA JE SPODNÍ OKRAJ ŽEBER, OD ŽEBER DOLŮ)

Dolná polovica tela prislúcha zemským energiám a symbolizuje naše zakorenenie v hmote, vedomie o svojom majetku a jeho formách a umenie pracovať s ním nápadito, užitočne pre sebe a druhých. Kľúčovou témou pre spodnú polovicu tela je zistiť "Kto sem", kto sem teraz, ... a teraz , ... a teraz...

6. HORNÍ POLOVINA TĚLA (DĚLÍCÍ ČÁRA JE SPODNÍ OKRAJ ŽEBER, OD ŽEBER NAHORU)

Horná polovica tela prislúcha vesmírnym energiám a symbolizuje naše vedomie o Ceste a poslaní. Jediným majetkom v tejto hornej polovici nám môže byť iba Viera v Boha, ktorá sa postupom času premení v niečo vyššieho - už nebude potrebné v Boha veriť, ale stať sa jeho tvorivou súčasťou. Kľúčovou témou pre hornú polovicu tela je zistiť "Prečo tu som a kam kráčam", ... a prečo teraz a kam, ... a prečo teraz a kam ...

Boh povedal: "Pracuj pre mňa, a ja ťa štedro zaplatím!" V tom je, myslím, povedané a obsiahnuté všetko dôležité.

7. STŘEDOVÉ NEPÁROVÉ ORGÁNY

Stredové nepárové orgány sú umiestnené v strednej ose tela a sú hlavnými monitormi zverených oblastí pod sebou.

§  Močový mechúr (MM) zobrazuje prijatie života ako takého, prijatie nášho pozemšťanstva a prijatie intímneho partnera ako symbolu najbližšieho priateľa pre zdieľanie – doslova našu druhú polovicu.

§  Žalúdok zobrazuje umenie vytvárať si bezpečnú a stabilnú realitu založenou na nezávislosti na cudzích zdrojoch a súhlasoch.

§  Srdce zobrazuje umenie povyšovať každodennú realitu do vyššieho zmyslu ako svoju praktickú duchovnú cestu za Poznaním. Srdce má čo dočinenia s naším povedomím o životnom poslaní, o poslaní našich vzťahov, o poslaní našich rodín a firiem atd.

K týmto stredovým orgánom ešte zaraďujeme delohu.

TOPlist