Počet kariet         78

Veľká Arkána     22   ( I – XXI  a 0 = XXII )

Malá Arkána       56   ( 4 farby – palice, poháre, meče, pentakle)

ARKÁNUM = tajomstvo – niečo tajomné

Veľká Arkána:

Vypovedá o osobných, duševných, alebo duchovných aspektoch vývoja a vyšších vplyvov

Malá Arkána:

Reprezentuje skôr vonkajšie každodenné záležitosti

Osobné karty:

Súvisia buď priamo s osobami, alebo s javmi a udalosťami, ktoré tieto osoby môžu vyvolať.

VA – Blázon, Mág, Kňažka, Cisárovná, Cisár, Veľkňaz

MA- Kráľ, Kráľovná, Rytier, Páža – všetkých farieb

Základné významy

E -  Princíp, začiatok, vznik, celok

2 -  Orientácia

3 -  Konsolidácia

4 -  Akumulácia

5 -  Redukcia

6 -  Akcia

7 – Projekcia

8 -  Reakcia

9 -  Progresia

10 – Kulminácia

Páža – Dieťa, mladá deva, posol, nositeľ

Rytier – Mladý muž, výkonná sila

Kráľovná – Dospelá, alebo rovnako stará dáma ,pani

Kráľ – Dospelý, alebo rovnako starý pán, muž

FARBY: červená / oranžová – vitalita, životná energia, oheň

                fialová – farba bojovníka, intuitívne jednanie

                hnedá – zem, hmota

                modrá – múdrosť, mentálna úroveň

                zelená – tvorivosť, rast

                zlatá – transformácia

                žltá – duch, spiritualita

Pentakle: element zeme –hmota, telo, peniaze, majetok, výživa

Palice:     element ohňa – energia, životná sila, intuícia, čistenie,

                zušľachťovanie, akcia, dynamickosť

Meč:        element vzduchu – myšlienky, duch, mentálne sily,

                komunikácia, voľnosť

Poháre:  element vody, vzťahy (láska) – city, pocity, emócie,

                podvedomie

ZVIERATÁ:

Baran        - sila, nový začiatok, pionier

Býk            - moc, sila, plodnosť

Had (plaz) – transformácia,

Holubica    - nevinnosť, čistota, mier

Kôň            - mladosť, sila, sexualita, mužnosť, duševný vodca

Lev             - kráľ zvierat, sila odvaha, kreativita

Motýľ        - transformácia, sloboda

Orol           - kráľ vtákov, znovuzrodenie, sloboda, duchovné

                      poznanie,

                     transformovaná sexuálna energia

Rak            - loajalita vo vzťahoch, rodina

Ryba          - spojenie s vodou(viz poháre), úrodnosť, duša,

                     podvedomie

Škorpión   - smrť a znovuzrodenie,(transformácia škorpión, had,

                      orol)

Tiger          - strach

Ťava           -  nezávislosť, skromnosť

ÚKAZY

Dúha           - úplnosť, celistvosť, harmónia, spojenie

Mesiac        - ženský princíp, prijímanie

Slnko          - mužský princíp. tvorivá energia

 PREDMETY:

Koruna       - vedomie, poznanie, kráľovský atribút

Krídla         - stelesnenie nemateriálneho, duch

Kryštály     - jasnosť, poznanie

Kríž            - spojenie dvoch protikladných oblastí, prekonanie

                       polarity, jednota

Lotos          - (element voda- láska) biely – dávajúca láska, ružový –

                      prijímajúca

Nahota       - otvorenosť, zraniteľnosť, nechránenosť, sloboda

Oko            - vnímanie, poznanie

Pentagram- praveké magické znamenie  

špicou hore –zdravie, poznanie, šťastie, harmónia

špicou dole – stratená rovnováha, nešťastie, duchovná zaslepenosť

Pokrývka (ozdoba) hlavy – rozšírené vnímanie, duchovná

                      vnímavosť, citlivosť

Ruža          - poznanie, jasnosť, pravda, múdrosť

Šíp a luk    - cielenosť, priama komunikácia

Vajce         - (okrídlené) osobnosť, (s hadom - kozmické), plodnosť,

                     tvorivá sila

Meditačný obrázok – Veľkej arkány

Vyložte karty Veľkej arkány od 0-ky po 21-ku v tvare nekonečna (ležiacej osmičky)tak aby v bode pretínania ležali 21 a 0. Nechajte na seba túto cestu Blázna okolo 21 staníc pôsobiť a keď sa zameriate na rôzne body a osoby, otvoria sa vám skryté významy a súvislosti medzi jednotlivými kartami.

VEĽKÁ ARKÁNA

Astrologické aspekty

 0 –  Blázon                                           Urán            ( U )

1 –  Mág                                                Merkúr      ( Me)

2 –  Kňažka                                          Mesiac        ( Ms)

3 –  Cisárovná                                      Venuša        ( Ve)

4 –  Cisár                                              Baran / oheň

5 –  Veľkňaz                                         Býk / zem

6 –  Milenci                                           Blíženci/ vzduch

7 –  Voz                                                  Rak / voda

8 –  Spravodlivosť                                Váhy / vzduch

9 –  Pustovník                                       Panna / zem

10 – Koleso osudu                                 Jupiter      ( J )

11 – Sila                                                 Lev / oheň

12 – Obesenec                                        Neptun      ( N )

13 – Smrť                                               Škorpión/ voda

14 – Miernosť                                        Strelec / oheň

15 – Diabol                                             Kozorožec / zem

16 – Veža                                                Mars          ( Ma )

17 – Hviezda                                           Vodnár /vzduch

18 – Mesiac                                             Ryby / voda

19 – Slnko                                                Slnko          ( S )

20 – Súd                                                   Pluto           ( P)

21 – Svet                                                  Saturn         ( Sa ) 

                   Malú arkánu si rozdelíme podľa astrologických aspektov a priradíme k nim aj významy jednotlivých arkán a to podľa farieb, t.j. Poháre, Palice, Pentakle, Meče

 MALÁ  ARKÁNA

POHÁRE

Živel:  VODA – Ryby, škorpión, rak

E – Voda                               Cítenie /láska

2 – Venuša v Rakovi            Hľadanie / spojenie

3 – Merkúr v rakovi            Radosť / družnosť

4 – Mesiac v rakovi             Túžba / nuda

5 – Mars v škorpiónovi       Sklamanie / súženie

6 – Slnko v škorpiónovi       Reflexia / spomienka

7 – Venuša v škorpiónovi    Ilúzia – pokušenie / rozhodnutie

8 – Saturn v rybách             Odklon – láska / hľadanie

9 – Jupiter v rybách             Spokojnosť / radosť

10- Mars v rybách                Reprodukcia / spokojnosť

Páža – Zem                           Dieťa vody /bledý mladík, plavé vlasy,

                                               modré oči

Rytier – Vzduch                   Mládenec lásky / svetlá pleť

Kráľovná – Voda                  Dáma pocitov / krásna, zmyselná

Kráľ – Oheň                         Muž vernosti / úspešný, jasné oči

 PALICE

OHEŇ – Baran, lev, strelec

 E – Oheň                               Aktivita / iniciatíva

2 – Mars v baranovi             Ctižiadosť / partnerstvo

3 – Slnko v baranovi             Rast / príležitosti

4 – Venuša v baranovi          Zavŕšenie / blahobyt

5 – Saturn v levovi                Tieseň / výzva

6 – Jupiter v levovi               Útok / úspech

7 – Mars v levovi                   Snaha / odpor

8 – Merkúr v strelcovi          Sila / rýchlosť

9 – Slnko v strelcovi             Odklad / záťaž

10- Saturn v strelcovi           Vyčerpanie / povinnosti

Páža – Zem                            Dieťa ohňa / tmavý človek

Rytier – Vzduch                    Mládenec práce / robusný, vitálny

Kráľovná – Voda                  Dáma aktivity / temperamentná

Kráľ – Oheň                          Muž prírody / autorita

PENTAKLE

ZEM – Býk, panna, kozorožec

E – Zem                           Majetok / základ

2 – Mars v kozorož.       Skúška / flexibilita

3 – Saturn v kozorož.     Zisk / rozvoj

4 – Slnko v kozorož.       Zhŕňanie / moc

5 – Merkúr v býkovi       Poníženie / chudoba

6 – Mesiac v býkovi         Dar / veľkorysosť

7 – Saturn v býkovi         Obrana / trpezlivosť

8 – Slnko v panne            Úspech / poznanie

9 – Venuša v panne         Blahobyt / komfort

10- Merkúr v panne        Dôstojnosť / bohatstvo

Páža – Zem                       Dieťa zeme / introvert, čiernovlasí, tmavé

                                           oči a pleť

 Rytier – Vzduch              Mládenec peňazí / tmavé oči, vlasy, pleť

Kráľovná – Voda           Nevšedná dáma / sexi, materský typ, veselá

Kráľ – Oheň                     Pán obchodu / tmavý muž, zodpovednosť

 MEČE

VZDUCH – blíženci, váhy, vodnár

E – Vzduch                        Myslenie, emócie / sila

2 – Mesiac vo váhach       Vyrovnanosť / rovnováha

3 – Saturn vo váhach        Neistota / starosti

4 – Jupiter vo váhach       Zamyslenie / regenerácia

5 – Venuša vo vodnárovi  Slabosť / porážka

6 – Merkúr vo vodnárovi  Nápady / cesta

7 – Mesiac vo vodnárovi   Pokus / neúprimnosť

8 – Jupiter v blížencoch    Pravda / obmedzenie

9 – Mars v blížencoch       Obmedzenie / krutosť

10- Slnko a mesiac v Bl     Prežitie / úpadok

Páža – Zem                        Dieťa vzduchu / tmavé vlasy, oči - prenik.

Rytier – Vzduch                Mlád. starostí / tmavovlasí, šarm, humor

Kráľovná – Voda               Dáma konfl. / zrelá žena – rozv. Vdova

Kráľ – Oheň                       Muž vedy / tmavé vlasy, hznedé oči –

                                             JUDr,MUDr, štát. zam.

 KOMBINÁCIE KARIET

ESO:           4 – čas na nové začiatky, veľa energie

                    3 – príchod dobrých správ

                    2 – partnerstvo, nový domov, nová láska

2:                 4 -  stretnutie ľudí

                    3 – mnohé zmeny

3:                4 – kreativita, rozhodnosť

                   3 – krycí manéver, meniace sa podmienky

4:                4 – spokojnosť, istota

                   3 – obdobie ťažkej práce

5:                4 – súťaživosť, nejednotnosť

                   3 – rutinné činnosti, stabilita

6:                4 – dobrí priatelia, harmónia

                   3 – úspech

7:                4 – intrigy, klamstvo, krádež

                   3 – šťastie

                   2 – pravá láska

8:                4 – cestovanie a novinky

                   3 – dobré správy v súvislosti zo vzťahom

                   2 – prekvapenie

9:                4 – úspech a ocenenie

                   3 – zdravie a blahobyt

                   2 – súdne dokumenty a zmluvy

10:              4 – pozoruhodný úspech (obrátená – prekážky)

                   3 – konflikt zo zákonom

                   2 – nové pracovné miesto a šťastie

Paža:          4 – školy, univerzity/ skupiny mladých ľudí

                   3 – mnohé sociálne konflikty / zábava, divoké večierky              2 – roztržky medzi priateľmi

Rytier:       4 – rýchle konanie

                   3 – menšie stretnutie mužov

                   2 – stretnutie so starými priateľmi

Kráľovna: 4 – stretnutie žien ( obrátená – prerušené)

                   3 – nápomocné priateľky

                   2 – klebety, rivalita a úklady

 Kráľ:        4 – obrovský úspech, dôležité obchody, uznanie

                   3 – mocní a vplyvní muži

                   2 – obchodný vzťah

 Partnerské páry:

  Veľkňažka – 2  + veľkňaz - 5 = duchovný súlad

       Cisárovna - 3  +  cisár – 4  = telesný súlad

      Mesiac – 18  +  slnko – 19  = osudový vzťah

                Ak sa dívajú na seba = príťažlivosť

                                      od seba = zdržanlivosť, zábrana

                    Mág – 1  +  sila – 11  = pár energie

    Veľkňaz -5  +  pustovník -9  = pár múdrych radcov            

       Veľkňaz -5  + diabol – 15  = pár duchovných protikladov

Spravodl. – 8  +  striedm. – 14  = pár harmónie a vyváženosti

        Spravodl. – 8  + súd – 20  = pár spravodlivosti

         Koleso – 10  +  súd – 20  = pár osudu

Karty protikladov:

Zamilovaní – 6, kočiar – 7,

Karty varovné:

Blázon -0, smrť – 13, diabol – 15, veža - 16                                     

TOPlist